Schrijverspassie.nl

Home.
Wie ben ik.
Portfolio.
Verhalen.
Leestips.
Contact.

 

© Copyright 2008 van Esther van den Brink Niets van deze website mag worden verveelvoudigd.veelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

 

“Een sterke pen is scherper dan ieder mes”

 

Woorden zijn er om mee te spelen, om een saaie zin boeiend te maken. Woorden kunnen betoveren, iemand tot nadenken aanzetten. Woorden maken dat wij in staat zijn met elkaar te praten, ofwel te communiceren.

 

Met mijn opgedane kennis aan verschillende schrijfopleidingen, stel ik mij in dienst van het woord. Teksten mogen vanaf heden met mij aan de haal gaan. Ik ben enkel de typiste, de persoon langs wie de woorden het scherm op stromen.

 

Mijn passie bevindt zich in het schrijven van eigen verhalen. Op ieder moment van de dag springt er dan een woord in mijn hoofd. Er volgt dan nog een woord. Een zin ontstaat. Meerdere zinnen. Een verhaal creëert zich in de kracht van het hoofd en zoekt een weg naar buiten